Център за Развитие на Кариерата при ТУ-Варна

Skip Navigation LinksНачало > За нас / Описание процеса на работа
ЗА НАС - ОПИСАНИЕ ПРОЦЕСА НА РАБОТА

Регистрацията на студенти и млади специалисти става или на място, или чрез сайта на Кариерния център след попълване on-line на регистрационен формуляр. На база на показатели като специалност, курс, област на местоживеене, студентите попадат в мейлингови групи и получават персонално информацията, отговаряща на техните интереси. Коректно подадената от тях информация за лични умения е предпоставка за добър подбор. Когато дадена оферта отговаря на техните желания и умения, те се свързват с центъра за получаване координатите на заявителя. След изпращане на същите от координатора на центъра, документи се подават директно във фирмата по указания в обявата начин.

При изпращане на предложения, организирани от Центъра за Развитие на Кариерата, е нужно да се свържите с консултанта лично или на e-mail: careercenter@tu-varna.bg.

Публикуването на предложения от работодатели и институции изисква регистрация. При изпращането на обявата до потенциалните потребители, същата претърпява частична преработка. Не се подават координатите на фирмата, за да се свържат те с центъра и да се получи информация колко души проявяват интерес и каква е тяхната нагласа към поставените изисквания. Потенциалните кандидати се свързват директно със заявителя. На екипа на Кариерния център остава надеждата за коректна обратна връзка от страна на фирмата с информация за реализацията на нашите възпитаници.

Регистрацията в "Клуб на възпитаниците" засяга всички, завършили своето образование в Технически универстет-Варна от неговото създаване до днес и желаещи да бъдат съпричастни към неговите успехи, идеи и бъдеще!