Център за Развитие на Кариерата при ТУ-Варна

Skip Navigation LinksНачало > За нас / История, цел и дейности
ЗА НАС - ИСТОРИЯ, ЦЕЛ И ДЕЙНОСТИ

Центърът за Развитие на Кариерата ( ЦРК ) при Технически университет – Варна стана факт с Решение на Академичен съвет на 19.09.2005 г., Протокол №1, когато беше приет Правилник за дейността му като звено в структурата на университета. Реално той започна своята дейност през учебна 2005/2006 г. със среща пред работодатели и академична общност в Бизнес Хотел -Варна и със студенти в актовата зала на МФ.

Дейността на Центъра за Развитие на Кариерата се контролира от Ректор на ТУ-Варна , а координацията на дейността и нейното изпълнение – от сертифициран по GCDF кариерен консултант.

Основната цел в дейността на ЦРК е да създаде условия за успешно развитие на студентската кариера и да съдейства за успешната професионална реализация на завършилите студенти.

Основната цел се реализира чрез следните дейности:

  • Информационна
  • Консултантска
  • Организационно-обучителна
  • Връзки с обществеността

За периода от своето създаване до днес, в ЦРК се регистрираха над 60% от студенти и възпитаници на университета, от всички специалности и курсове. Стремежът на координатора е да обхване всички студенти обучаващи се в университета, като за тази цел се подготвят и поддържат Табла с актуална информация, поставени в трите корпуса на Университета; използва се всяка среща с фирми, институции, медии за популяризиране на дейността на Кариерния център и се поддържа актуална информация в сайта.

Услугите на Центъра потърсиха над 400 работодатели с различни предложения за стаж, стипендии, конкурси, презентации, обучителни програми. Фирми от различен бранш се свързаха с ЦРК за да обявят своите актуални позиции за топлотехници, специалисти по автоматизация, корабостроители , компютърни и комуникационни специалисти, технолози, проектанти, конструктори и сервизна поддръжка от всички специалности, обучавани в Технически университет –Варна.